Rizikové kácení stromů Zlínský kraj, Rizikové kácení stromů Malenovice, Rizikové kácení stromů Otrokovice, Rizikové kácení stromů Napajedla, Rizikové kácení stromů Uherské Hradiště, Rizikové kácení stromů Uherský Brod, Rizikové kácení stromů Slavičín, Rizikové kácení stromů Valašské Klobouky, Rizikové kácení stromů Vsetín, Rizikové kácení stromů Valašské meziříčí, Rizikové kácení stromů Slušovice, Rizikové kácení stromů Vizovice, Rizikové kácení stromů Bystřice pod Hostýnem, Rizikové kácení stromů Holešov, Rizikové kácení stromů Přerov, Rizikové kácení stromů Kroměříž, Rizikové kácení stromů Chropyně, Rizikové kácení stromů Fryšták, Rizikové kácení stromů Luhačovice, Rizikové kácení stromů Hluk, Rizikové kácení stromů Uherský Ostroh

Kdo smí kácení provádět?

  • rizikové kácení stromů smí provádět odborná firma nebo osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským lesnickým vzděláním, vystaveným profesním průkazem a dalšími certifikacemi. Toto je povinna objednateli prací doložit dokumentací (odkaz zde).
  • mnoho podvodných firem argumentuje různými rekvalifikačními kurzy těžby, kácení stromů mimo les atd. se sjednaným pojištěním odpovědnosti. V případě pojistné události však pojišťovna dle zjištěných nedostatků pojistnou událost neplní! Nehoda při kácení takovou firmou (odkaz zde).

Jaký strom mi pokácíte?

  • naše firma provádí rizikové kácení dřevin ohrožující svým růstem nebo stavem majetek osob či firem, nebo je subjekt chce pouze odstranit. Jedná se o stromy v blízkosti budov, ochranného pásma elektrického vedení, vozovek, rostoucí nad ploty, okrasnými zahradami, hroby a všude tam, kde jej není možné odstranit kácením klasickou metodou.

Strom roste v blízkosti nadzemního elektrického vedení; co s ním?

  • dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. nesmí v ochranném pásmu nadzemního vedení růst dřevina vyšší než 3 metry (odkaz zde). Strom je nutné okamžitě odstranit!

Potřebuji ke kácení stromu povolení?

  • v České republice upravuje kácení stromů Zákon 145/1992 Sb. a jeho novelizovaná vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (odkaz zde). S vyplněnou žádostí je nutné se obrátit na Odbor životního prostředí nebo Obecní úřad. Povolení k odstranění dřeviny bude vydáno na období vegetačního klidu rostlin (1.10.-31.3.).

Provádíte také ořezy stromů?

  • provádíme veškeré arboristické zásahy; řezy udržovací a stabilizační dle vydaného standardu „Řez stromů.“ Dle vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení však není možné provádět tzv. dekapitaci stromů (snížení výšky/sesazení koruny) kromě taxonů topolů a vrb.

Potřebuji k ořezu stromu povolení?

  • k veškerým arboristickým zásahům na dřevinách není třeba žádat povolení úřadu.

Kolik mě bude kácení stát?

  • k nacenění prací stačí zkopírovat, doplnit a zaslat e-mailem poptávkový formulář (odkaz zde); cenový návrh obratem zašleme. Ocenění arboristických prací probíhá pomocí metodiky AOPK ČR.

Co provedete se dřevem a větvemi?

  • veškeré následné zpracování hroubí i nehroubí je dle přání zákazníka. Části kmene Vám nařežeme na metry nebo topné výřezy, větve odvezeme k likvidaci (odkaz zde).

Mohu větve a zbytky po kácení spálit na svém pozemku?

  • ano. Pálení upravuje Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, nelze vypalovat pouze porosty (odkaz zde). Pokud chcete pálení větví ohlásit Hasičskému sboru Zlínského kraje, použijte (odkaz zde).